Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

High Peak Finland Oy

Y-tunnus: 1451145-0

Viinikankatu 45, 33800

 

REKISTERIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖ

High Peak Finland Oy

Mika Tolonen 

Viinikankatu 45, 33800

etunimi.sukunimi(at)highpeak.fi

 

REKISTERIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖ TIETOJEN KÄSITTELIJÄLTÄ BOOM FINLAND OY

Jari Kotiranta, toimitusjohtaja

Puhelin: +358 40 558 1404

Sähköposti: jari.kotiranta@boomfinland.fi

 

REKISTERIN NIMI

High Peak Etukauppa

 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt High Peak Etukaupan asiakkaaksi, ostanut tavaraa High Peak Etukaupasta /tai antanut luvan markkinointiin.

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on High Peak Etukaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten käsittely ja tarkastelu sekä mahdollisten takuuasioiden hoito.

Henkilötietoja käsitellään myös asiakkuuden hoitamiseen ja kehittämiseen, kuten asiakaskyselyiden toteuttamiseen sekä High Peak Etukaupan palveluiden tarjoamiseen ja toteuttamiseen. Tietoja käytetään myös High Peak Etukaupan markkinointiin sähköpostitse.

Tietojen käsittelijä Boom Finland käyttää High Peak Etukaupan ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Rekisteritietoja saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Boom Finland asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

 

REKISTERISSÄ OLEVAT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite

Yritys
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Tilausten Postin seurantatiedot
Tiedot markkinointiluvista ja -kielloista

Rekisteri saattaa sisältää tietoja myös yrityksen muista tiedoista, kuten kustannuspaikka.

 

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietojenkäsittelijä Boom Finland ei luovuta yhteystietoja kolmansille osapuolille, ellei asiasta erikseen mainita. Boom Finlandin yhteistyökumppanit eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Boom Finland voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakasrekisteriä säilytetään sähköisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Mikäli High Peak Etukauppa lopetetaan, säilytetään rekisterin tietoja vuosi ja tuhotaan sen jälkeen täydellisesti.

Ainoastaan nimetyillä Boom Finland Oy:n henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

TARKASTUS-, KORJAUS-, JA KIELTO-OIKEUS

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on maksuton kerran vuodessa ja se tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Jari Kotiranta
Boom Finland Oy
Taivalmäki 9, 02200 Espoo

Boom Finland vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi kirjallisesti.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen markkinointia varten ilmoittamalla siitä High Peak Etukaupan asiakaspalveluun, p. 050 462 6669 arkisin klo 9-16 välillä (mpm/pvm, hinta määräytyy soittajan liittymäsopimuksen perusteella), kirjeitse rekisteriasioita hoitavalle henkilölle tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@boomfinland.fi.